hart en ziel

zet door nu
laat je leiden door euforische hoogmoed
je scepsis remt al voldoende bij
je hart creëert onuitputtelijk
met liefde
angst en ratio volgen regelmatig vanzelf
door alle weerstanden uiteindelijk altijd op weg naar het licht
open je hart
volg je reis en pad
omarm kritische geluiden
koester flow
absorbeer tegenslag
gebruik het als uitgangspunt creatie
begin, wil en doe het nu

[FW, 9 augustus 2017]

een klucht verpakt als pyrrusoverwinning

de moderne samenleving

heerlijk complex

zoveel opinies, belangen bakken polarisatie bruin

verzorgingsstaat vakkundig ontdaan van vangnetten

mag niet zo benoemd als ook geen belastingparadijs

gevestigde macht bestrijdt duiding

vlucht in hypocrisie en beeldvorming

positief denken en dito houding

wordt gepropageerd, de leugen regeert

alles in zuigende spiraal richting afvoerputje

ergo vroeger was alles ook al niet beter

romantiseren van puurheid en eenvoud menselijk

edoch o zo bedriegelijk

nostalgie in pure armoe, conflicterend geweld of deplorabele sanitaire voorzieningen

denk en doe niet extreem, onverdraagzaam,

uit je niet rechts-links

zit stil als een grijze muis

totdat twitterstormen, trollen en reaguurders weer als vanzelf gaan liggen

fata morgana want historisch besef leert

machtige samenlevingen vallen meestal pas

na uitwassen, corruptie en orgastische chaos

waarin eerst woorden als grammaticale wapens

al snel zorgen voor fysieke massa’s op drift

als afgescheurde ijsbergen in opwarmende oceanen

natuurlijke stromingen laten zich niet meer leiden

plan B in Dante’s inferno wellicht, tien minuten over twaalf

en wij leven door, wat wil je nog meer?

[FW]

persoonlijkheid versus liefde

als lucht zijn voor anderen
druk in verheven maar bedompte conversaties
overtuigd van labiele aanwezigheid
in samenspel van menselijke elementen
buitenspel staan in die ruimte of moment
rot gevoel als eenzaamheidsritueel jouw deelgenoot
ingrediënten voor jouw latere flowmoment
waar hart, reflectie en aarden samenkomen
op weg naar jezelf voorbij overlevings ego
wil jij gelijk of geluk zou Jan Bommerez zeggen
zo is het maar net lieve mensen
hartelijke mensen

[FW, 30 juli 2017]

pluizenbolletjes

witte pluizenbolletjes dartelen boven ontwrichte samenleving
op weg naar vruchtbare bodem
onstuitbaar door mens of gebouw
soms verzeild in aardlings paleis
zonder uitvluchtsroute gestrand
missie mislukt, vele soortgenoten overleven
ver van huis op veilige grond
elementen getrotseerd
pluizenbolletjes creëren nazaten natuurlijk
aardlingen recreëren ogenschijnlijk
in stramien neoliberale [onzichtbare] agenda
daar is weinig flow aan

ongeleide aarde

alles onzeker

alleen het water stroomt

stof dat vliegt

vogels doen hun ding

het groeiseizoen kleurt

onvoorspelbare aardlingen

jagende luchten soms verstillen

golven beuken maar ook blaadjes ritselen

schuivende belangen meer nog culturen

ingegraven fronten van puren

ooit chaotische geluiden sterven langzaam uit

de zon blijft opkomen

droge regen blijft vallen

natuurlijk ritme van emotie

destructieve mens wat breng je ons?

[FW, 14 juni 2017]

Vrijheid, yeah sure?!

Ondertussen ergens tussen fantasie en realiteit vliegt een vogeltje..

..

Schroomt zichzelf schoon in ongehoorde, prikkelend vervlogen volzinnen

Banjert door opvattingen waarvan het tot voor enkele jaren het bestaan niet wist

Lanceert een stijl, ‘braniet’ er Amsterdams op los

afgestraft door doodserieuze angst omgeven door betweters en cynici

Het laaft aan het donker maar licht uiteindelijk altijd weer op

Gefocust op ruis druist ie in tegen – op het eerste oog – gortdroge logica

Afgestompte vingertoppen duimen voor meer afgekloven schuldgevoel

Dit kleine vogeltje verlaat zijn kooi

Wenst niet langer begrensd te zijn

Wil al of niet uitingsvrij bewegen, vrij van benauwdheden

Mijn rationele vogelgeraamte met alle gevoelens en emoties daar doorheen gaand

Maken mij een zandkorrel in de schreeuwende woestijn, een frisse druppel in overstromende oceaan

Betekenisvol – in alle bescheidenheid wellicht – maar geeft invulling aan dat wat is uniek

Valse noten doen knetteren, sterven pijnlijk weg, de bedrieger bedrogen

Vellen van beren-op-de-weg verkopend

Afwerpend nachtelijk gewaad van ballast en morele voorbehouden

Oh trotse vlag, weerspiegelend dat wat jij in haar ziet bijvoorbeeld gedeelde historie en glorie

Mijn woordenstroom al veel te lang ingehouden

Mijn ongezouten opinie te lang als gepeperde pruimtabak kauwend in mond binnengehouden

Maar waarom die volle betweterige ruimte betreden?

Ongeleide projectielen in het luchtledige

Wat verlies je er mee: ballast en oprechte gramschap,

je wint hoon, spot, waardering, erkenning, gelijkgestemden maar ook veel erger want woorden als wapens collectiveren mensen in ieder voor (on)mogelijk gehouden gedrag en woorden

ondertussen lachen wij in al zijn barbaarse goedheid in het schijnsel van de neoliberale gedaante

Liggend in een mindfulness-kramp

De lafheid van optimisme weglachend

Als olifant schetter je tetterend jouw frustratie uit naar iedereen die het horen wil in je eigen dierenwereld

Mooi bezongen vogels blijven vliegen van oost naar west of over welke barrières dan ook

Moedwillig beledigen uit naam van vrijheid van meningsuiting een no-go area

Extreem links ligt in bed te ruften met de politieke islamvrienden en sloopt uiteindelijk Europa

Minder wegkijken, meer benoemen en duiden dat maakt ‘sense’

Iedereen zendt en niemand luistert nog

Als piraten toch eens handelen konden

Doffe uitdagingen, kannibaliserende systemen

Wat biedt jij toch platonische kunstenaars?

Glanzende oproer steeds meer ongepolijst

In ons midden gewoon maar nog niet opgepikt

Grinnikende lelijkheid, introvert spektakel van loslatende vastheid

Clownesk stilleven in kronkelende krochten met diffuse silhouetten

Rammelende strijdwagens van herboren schaamte in verslaafde onafhankelijkheid

Apathische ideologieën in alle ludieke ernst

Populariserende horroranekdotes in voorbijrazende willekeur

Idyllische kwetsbaarheid van ontduikende geschiktheid

Verspilde aandacht hield jou gedurende enkele minuten van jouw nutteloze leventje toch even

Gekluisterd aan deze letterbrij van een ontsnapte geest uit de mistige existentie van een cultuur en beschaving in een klein landje, als de EU het toestaat nog steeds een natiestaat..
5 mei 2017, door [Fons Wolterink]

..ervaar de rijkdom van gemaaid gras..